| |     latinica | english  
Насловна
Избори за посланике Народне скупштине, 26.04.2020.

Обавештавамо наше грађане да су избори за посланике Народне скупштине, расписани за 26. април 2020., као и да се могу пријавити за учешц́е на изборима у Амбасади Републике Србије у Јангону, почев од 5. марта 2020. године. (у прилогу су Захтев за упис у Јединствени бирачки списак да ће гласач гласати у иностранству и Захтев за упис у Јединствени бирачки списак, уколико грађанин до сада није уписан, који се подноси истовремено са захтевом да ц́е гласач гласати у иностранству).

НАПОМЕНА: Грађани треба да доставе уз читко попуњен и потписане захтеве, копију важећег пасоша или личне карте Републике Србије са јасно попуњеним захтевом.

Бирачи који имају боравиште у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, у овом случају Амбасаде Републике Србије у Јангону могу, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (4. април 2020. године), поднети захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине гласати у иностранству.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима и потпис подносиоца захтева. Амбасада Републике Србије у Јангону ће поднете захтеве на прописани начин достављати надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи. Надлежна општинска, односно градска управа решење о уписивању податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству и бирачко место на коме ће гласати на исти начин и по истом поступку доставља дипломатско-конзуларнмо представништву које је проследило захтев, ради обавештавања бирача.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Такође, податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може се уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак.

У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе – https://upit.birackispisak.gov.rs/

Формуларе захтева можете наћи на линковима овде и овде.


Верзија за штампу
Вести
Лажни сајт за пријављивање за гласање из иностранства
Избори за посланике Народне скупштине, 26.04.2020.
Архива вести